热门标签

彩客网:Tỉnh ủy định hướng phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững

时间:1周前   阅读:3

彩客网www.99cx.vip)是一个开放皇冠体育网址代理APP下载、皇冠体育网址会员APP下载、皇冠体育网址线路APP下载、皇冠体育网址登录APP下载的官方平台。彩客网上彩客分析专家数据更新最快。彩客网开放皇冠官方会员注册、皇冠官方代理开户等业务。

Bài 2
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

*NGUYỄN HỒNG TRÀ
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

BPO - Những năm qua, ngoài các chính sách do Trung ương ban hành, Bình Phước đã chủ động triển khai nhiều chương trình, dự án, chính sách… ưu tiên đầu tư phát triển vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, nhất là chương trình đặc thù giảm 1.000 hộ nghèo DTTS và làm 1.000km đường giao thông nông thôn mỗi năm. Đồng thời chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo nhanh, bền vững.

Trình độ phát triển không đồng đều

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng, luôn được các cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh thực hiện nhất quán theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ trên tinh thần tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, hướng tới xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tỉnh ủy đã có chủ trương đẩy mạnh công tác định canh, định cư, ổn định sản xuất và đời sống của đồng bào DTTS, trước hết là ở vùng sâu, biên giới, các vùng căn cứ cũ của cách mạng để không ngừng nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị của từng dân tộc; làm cho đồng bào DTTS được phát triển một cách toàn diện và bền vững.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, cũng như những hạn chế trong thực hiện chính sách dân tộc, tiếp tục đề ra chủ trương huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng đồng bào DTTS. Chú trọng tính đặc thù của từng vùng trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các DTTS phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững; áp dụng các chính sách cụ thể cho từng vùng là một bước tiến quan trọng, thể hiện sự đổi mới của Đảng về công bằng trong phát triển giữa các dân tộc và các vùng, miền nói chung. Đồng thời giao Ban Dân tộc tỉnh tham mưu Tỉnh ủy có những chính sách đầu tư thích hợp cho mỗi nhóm đối tượng, những khu vực khó khăn hơn sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt về quy mô đầu tư, để giúp những khu vực này nhanh chóng theo kịp trình độ phát triển chung của toàn tỉnh. Tỉnh ủy cũng xác định phát triển vùng DTTS phải gắn với vấn đề đổi mới cơ cấu kinh tế và tổ chức sản xuất theo hướng chuyển sang sản xuất hàng hóa phù hợp với đặc điểm kinh tế của từng vùng, tiểu vùng, dân tộc; gắn phát triển kinh tế - xã hội với giải quyết vấn đề dân tộc và quốc phòng - an ninh nhằm thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa các nhóm…

Tuy nhiên, so với sự phát triển của đất nước nói chung, vùng đồng bào DTTS của các địa phương trong tỉnh hiện vẫn là vùng chậm phát triển, còn những khó khăn, bất cập như một số chính sách thiếu tính cụ thể, khả thi, chưa phù hợp thực tiễn. Bộ máy tổ chức thực hiện còn thiếu đồng bộ, đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc còn thiếu và yếu, trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh không đồng đều, do đó còn nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận và ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để vươn lên và chưa sử dụng hiệu quả vốn đầu tư. Chính sách dân tộc hiện nay chủ yếu là các chính sách hỗ trợ trực tiếp, chưa có nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ có điều kiện, với mục đích cung cấp kỹ năng, tự tạo sinh kế bền vững cho đồng bào các DTTS. Bởi vậy, trong vùng đồng bào DTTS, nhiều người vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không muốn vươn lên để thoát nghèo. Kỹ năng lao động của đồng bào DTTS còn thấp, khiến cơ hội việc làm bị hạn chế và thu nhập chưa được cải thiện. Phong tục, tập quán còn lạc hậu, chậm được khắc phục, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo.

Kết quả rà soát chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27-1-2021 của Chính phủ, năm 2022 trên địa bàn tỉnh còn 4.872 hộ nghèo, chiếm 1,76% trên tổng số hộ dân toàn tỉnh. Trong đó, hộ nghèo DTTS là 2.830 hộ, chiếm 58,09% tổng số hộ nghèo của tỉnh. Thu nhập bình quân của đồng bào DTTS còn thấp, hiện nay trung bình khoảng 25 triệu đồng/người/năm, bằng 1/3 so với mức bình quân chung của tỉnh gần 76 triệu đồng/người/năm (năm 2021).


Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm

,

区块链百家乐官网www.eth0808.vip)是用以太坊区块高度哈希值开奖的百家乐游戏,有别于传统百家乐游戏,ag区块链百家乐游戏绝对公平,ag区块链百家乐结果绝对无法预测。

,

Xuất phát từ đặc điểm, yêu cầu, tình hình thực tế của tỉnh, ngày 25-6-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 380-KL/TU về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên trì và nhất quán thực hiện các quan điểm của Đảng về công tác dân tộc là các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ. Phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy khát vọng phát triển, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc trong cộng đồng các DTTS, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện tỉnh. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn, ấp đặc biệt khó khăn; giải quyết các vấn đề bức xúc; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm DTTS khó khăn nhất. Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động, hiệu quả của cộng đồng và người dân; phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào DTTS. Đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi là đầu tư phát triển bền vững, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội; là yếu tố có tính nền tảng để đảm bảo củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

 Bình Phước phấn đấu đến năm 2025, tăng mức thu nhập bình quân của người DTTS; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS mỗi năm giảm từ 1,5-2%; 100% thôn, ấp có đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa; 100% số trường, lớp học được xây dựng kiên cố, trang bị đủ các hạng mục thiết bị học tập; trạm y tế cấp xã được trang bị các máy móc, đào tạo nâng cao chuyên môn đáp ứng nhu cầu khám, điều trị được đảm bảo; 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp, được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, được xem truyền hình và nghe đài phát thanh; phấn đấu 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp; tăng cường công tác y tế để đồng bào DTTS được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; 98% đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế...


Khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo

Để thực hiện các chính sách dân tộc có hiệu quả, thường xuyên, lâu dài, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương và các cơ quan, đơn vị cần tiến hành thực hiện có lộ trình, kiên trì, nhất quán và không ngừng đổi mới thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau để phát huy vai trò, tiềm năng thực sự của mỗi dân tộc:

Đẩy mạnh tuyên truyền đến các cấp, ngành, các tầng lớp dân cư nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc, giảm nghèo vùng đồng bào DTTS; khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của đồng bào DTTS, nhất là hộ nghèo, cận nghèo góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I (2021-2025) trên địa bàn tỉnh.

Từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, ngân sách tỉnh lồng ghép, đối ứng, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội và huy động nguồn lực hợp pháp khác theo quy định. Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Ưu tiên đầu tư và phát triển các nghề thủ công truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch; bảo tồn và phát huy giá trị văn học, nghệ thuật của đồng bào DTTS; nâng cao chất lượng, thời lượng chương trình phát thanh truyền hình tiếng DTTS trên địa bàn tỉnh.

Quy hoạch, sắp xếp dân cư; đầu tư phát triển giao thông nông thôn kết nối tại các thôn, ấp, sóc có đông đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn. Nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh đầu vào của các trường phổ thông dân tộc nội trú, đồng thời đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ các nhóm DTTS tại chỗ và các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm. Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực từ khối trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh.

Thực hiện lồng ghép việc thực hiện các chính sách thuộc các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình, chính sách, dự án khác đang triển khai ở vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở; đào tạo, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc ở các cấp; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đặc trưng văn hóa của từng địa phương, thực hiện các chính sách dân tộc cần có sự phân loại cụ thể để thực hiện có trọng điểm, hiệu quả, dứt điểm, nhất là đối với những chính sách quan trọng, cấp bách, phù hợp với khả năng tiếp nhận và sự chuẩn bị ở mỗi dân tộc, mỗi địa phương, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

,

xổ số hôm nay(www.vng.app):xổ số hôm nay(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。xổ số hôm nay(www.vng.app)game tài Xỉu xổ số hôm nay online công bằng nhất,xổ số hôm nay(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

上一篇:薅羊毛电报群:爱德曼报告:美英德日人民对经济最感悲观

下一篇:环球UG:许鸿飞雕塑展亮相国家大剧院,探索全新艺术跨界

网友评论